+36 30 354-7579 •

Minőségpolitikánk TOP Higiénia 2004

A TOP Higiénia 2004 Kft. vezetősége felelősséget vállal a Kft. piaci helyzetének erősítésére, a megrendelők és érdekelt felek igényeinek minél magasabb szinten való kielégítésére, valamint a környezeti teljesítmény és a munkahelyi biztonság folyamatos javítására.

Testreszabja egy kívánt költségkerethez az illeszkedő tisztítási tervet, és ami megfelel a tisztítási igényeinek. Mi gondoskodunk a legnagyobb prioritásokról!


TOP Higiénia : RAGYOGJA BE A TISZTASÁG

  • Biztosítjuk megrendelőinket arról, hogy szolgáltatásaink és szállított termékeink kielégítik igényeiket, valamint a vonatkozó jogszabályok, szabványok és előírások követelményeit
  • Fejlesztjük technológiánkat, működési rendszerünket a megrendelői igények kielégítése, valamint a környezeti kibocsátások, és a baleseti veszélyforrások csökkentése érdekébe
  • Dolgozóink szemléletét formáljuk a minőségi munkavégzés folyamatos fejlesztése érdekében, hangsúlyt helyezve a környezetszennyezés megelőzésére, és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság előírásainak betartására
  • Kölcsönösen előnyös pozíciókat alakítunk ki beszállítóinkkal és alvállalkozóinkkal
  • Felelősséget érzünk munkavállalóinkért, számunkra a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, a munkavégzés egészségvédelmi és biztonságtechnikai színvonalának folyamatos fejlesztéséért, az egészségvédelmi és biztonság jogszabályok betartásáért
  • A munkafolyamatokban előforduló hibák és veszteségek feltárásával, értékelésével, a megszüntetésükre hozott intézkedések foganatosításával biztosítjuk az egyenletes minőséget, a környezet védelmé
  • Minőségi-, környezeti-, és munkabiztonsági politikánkat rendszeresen felülvizsgáljuk, a minőségi-, környezeti valamint munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági céljainkat ennek megfelelően határozzuk meg.